top of page
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje sú v bezpečí.

 

Bez toho, aby sme poznali niektoré Vaše osobné údaje, nemôžeme plnohodnotne fungovať. Prečo? Pretože na odoslanie objednávky potrebujeme vedieť Vaše meno a adresu. Tieto dáta chránime pred zneužitím a poskytneme ich len našim partnerom, ktorý zabezpečujú prepravu tovaru (DPD Kuriér, Slovenská pošta) a platobný styk.

Zároveň potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje, aby sme vás mohli spätne kontaktovať, v prípade, že máte záujem o spoluprácu, alebo aby sme Vám mohli zaslať informačný email s novinakmi na blogu a eshope, ak o to prejaváte záujem. Prosím, prečítajte si nižšie ako narábame s Vašimi údajmi, zásady a práva, ktoré máte v súvislosti s GDPR ( Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EÚ).

 

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov na webe www.ivicentrum.com je Regeneračné Ivi Centrum, s.r.o. (Jókaiho 312/37, 984 01 Lučenec, Slovensko, IČO: 47751428) zastúpená konateľom:

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Prehlásenie

Spoločnosť Regeneračné Ivi Centrum, s.r.o. prehlasuje, že ako správca vašich osobných údajov spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

 • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

II. ROZSAH A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodania tovaru).

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Na základe zákona, musíme tieto údaje pre potreby účtovníctva uchovávať po dobu 10 rokov.

 • Marketing – zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

Súhlas vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

III. COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

 

Webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Viac o cookies sa môžete dozvedieť tu.

IV. ZABEZPEČENIE A OCHRANA

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a  organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do  e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).

 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V. POSKYTNUTIE ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • Mailchimp (mailing  – newsletter) – The Rocket Science Group, LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 • Google Inc. (google analytics), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • WebSupport, s.r.o. (databáza a hosting), Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928

 • Wix.com Ltd (web builder) 40 Namal Tel Aviv St., TEL AVIV-YAFO, 6350671

 • Woocommerce (eshop platforma – plugin) Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA

 • DPD (kuriérska služba) – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO 35 834 498

 • Slovenska pošta (zasielanie tovaru) – Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

 • Ivan Bobáľ (konateľ - Regeneračné Ivi Centrum, s.r.o. Jókaiho 312/37, 984 01 Lučenec, IČO: 47751428

 • Marcela Žitňáková (správa webu) – 987 01 Poltár 399/32

 • Daniel Čeliga (správa webu) – Ipeľská 5, 821 07 Bratislava, Slovensko

 • Ing. Marta Klefflerová (účtovníctvo) – 987 01 Poltár, Fučíkova 628/21, IČO: 40590186

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode podnikania (účtovník).

 

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

 

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

 

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s Regeneračné Ivi Centrum s.r.o. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na aktuálnych spolupracovníkov.

VI. VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás: kontakt@ivicentrum.com

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a v lehote 15 dní Vám doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

 • Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.

 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch je spoločnosť Regeneračné Ivi Centrum s.r.o. viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musí evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

 

Chcete vedieť aké údaje o vás zhromažďujeme, prípadne požiadať o vymazanie Vašich údajov? Prosím pošlite nám email na kontakt@ivicentrum.com

VII. SŤAŽNOSŤ

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme rady pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať Regeneračné Ivi Centrum s.r.o., aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

VIII. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 21.5.2018

bottom of page