​ŠVÉDSKA TRAKČNÁ LAVICA

Účinky obrátenej polohy:
U človeka je krvný obeh v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je tým postihnutý predovšetkým žilný obeh. Aby sa žilná krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. Toto riešenie je uspokojivé u prírodného človeka, ktorý musí pracovať telesne. Naproti tomu u civilizovaného človeka, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, sú svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilnej krvi v dolných končatinách a hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh krvi tepnovej, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že civilizovaný človek má pri práci „hlavou“ veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov (poklesu žalúdku, čriev,...), čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja. 

V obrátenej polohe na trakčnej lavici sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené znovunasiatim tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medziobratlových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lavice.

Hlavné účinky trakčnej lavice:
 

  • predchádzanie vzniku statických porúch chrbtice (skolióza) u mladých jedincov v období rastu

  • prevencia vzniku bolestivých vertebrogénnych stavov /bolesti chrbta/

  • liečba všetkých bolestivých vertebrogénnych syndrómov

  • liečba porúch statiky chrbtice mladých jedincov (chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečby skolióz všetkých stupňov)

Okrem toho má obrátená poloha na trakčnej lavici významné účinky na krvný obeh, brušné orgány, pľúca, mozog. Taktiež dôležité sú jej estetické a terapeutické účinky.

 
3€ 10 min.
i
Pri akýchkoľvek otázkach
volajte na číslo
 
0907 618 715

Klientka po aromatouch masáži:

"...možeš ma na chlieb natierať, tak mi je dobre..."

POCITY KLIENTOV

Zaujala vás inverzná trakčná lavica?
Pri akýchkoľvek otázkach volajte na číslo
0907 618 715
Doprajte si oddych.
PROCEDÚRY